Weegschaal ijken

IJken, tegenwoordig keuren.

Keuren is wettelijk verplicht voor weegapparatuur met toepassing voor handelsdoeleinden en in de medische sector wordt ook uitsluitend met geijkte weegapparatuur gewerkt.

Eerlijk handelsverkeer is nauwelijks mogelijk zonder regels die juiste en nauwkeurige metingen voor alle partijen afdwingen. Daarom werd de eerste Nederlandse IJkwet al in 1816 opgesteld. In de loop der tijd heeft de IJkwet dikwijls aangepast. De nieuwe Richtlijn voor Europese Meetinstrumenten die in 2004 werd aangenomen maakte het noodzakelijk dat de IJkwet werd herschrijven. Eind 2006 is daarom de Metrologiewet in werking getreden.

Het belangrijkste doel van de huidige Metrologiewet is ervoor te zorgen dat juist en nauwkeurig kan worden gemeten met meetinstrumenten die men gebruikt voor, met name:

  • metingen voor handelsdoeleinden;
  • metingen door bijvoorbeeld politie of douane
  • metingen en bepalingen in het kader van veiligheid, gezondheid en milieuzorg.

Kalibreren

Een weegschaal voor intern gebruik "niet voor handelsdoeleinden" is altijd gekalibreerd.

De Metrologiewet heeft voor bepaalde meetinstrumenten speciale toepassingen geregeld. Waneer een meetinstrument voor die speciale toepassing wordt gebruikt, zal het aan de onderliggende regelgeving en aan de Metrologiewet moeten voldoen.

Herkeuring na reparaties

Een in gebruik genomen meetinstrument dat een reparatie of een verandering heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de meetfunctie moet voordat het weer in gebruik genomen wordt een keuring ondergaan. Hetzelfde geldt voor een meetinstrument waarvan de merktekens (typeplaatje) zijn geschonden. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een aangewezen instantie of een erkende keurder

Meer informatie?

Bel 0166 - 661 763 voor informatie over het ijken van weegschalen.
Of stuur een e-mail, wij adviseren u graag.

Zie ook "kalibreren"

Een meetinstrument zal op grond van de Metrologiewet een aantal beoordelingen ondergaan:

  1. Vóórdat een geregeld meetinstrument op de markt gezet mag worden moet het eerst een overeenstemmingsbeoordeling ondergaan. De overeenstemmingsbeoordeling toetst het meetinstrument aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Meetinstrumenten (MID). De fabrikant moet deze beoordeling laten uitvoeren bij één van de aangewezen instanties in één van de lidstaten van de Europese Unie.
  2. Vervolgens vervaardigen de fabrikanten de meetinstrumenten overeenkomstig de afgegeven verklaring. Op het meetinstrument worden dan zowel de CE-markering als aanvullende metrologische markeringen aangebracht.
  3. Een in gebruik genomen meetinstrument wordt in opdracht van de overheid periodiek gecontroleerd. Er wordt tijdens de controle gekeken of het betreffende meetinstrument nog steeds overeen komt met  de eisen van de Metrologiewet . Er wordt formeel gecontroleerd of de metrologische markeringen/ijkmerken, opschriften en onbeschadigde verzegelingen aanwezig zijn. Daarna kan een technische controle op het meetinstrument plaatsvinden. Deze periodieke controle kan alleen worden uitgevoerd door medewerkers van Verispect. Dit  zijn bedrijven die met Verispect een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Een technische controle die recentelijk door een participerend bedrijf is uitgevoerd zal Verispect meestal niet opnieuw uitvoeren.