Weegschaal ijken

IJken, tegenwoordig keuren.

Keuren is wettelijk verplicht voor weegapparatuur met toepassing voor handelsdoeleinden en in de medische sector wordt ook uitsluitend met geijkte weegapparatuur gewerkt.

Eerlijk handelsverkeer is nauwelijks mogelijk zonder regels die juiste en nauwkeurige metingen voor alle partijen afdwingen. Daarom werd de eerste Nederlandse IJkwet al in 1816 opgesteld. In de loop der tijd heeft de IJkwet een groot aantal wijzigingen ondergaan. De in 2004 aangenomen nieuwe Europese Meetinstrumenten Richtlijn gaf aanleiding tot het herschrijven van de IJkwet. Eind 2006 is daarom de Metrologiewet in werking getreden.

Het belangrijkste doel van de huidige Metrologiewet is ervoor te zorgen dat juist en nauwkeurig kan worden gemeten met meetinstrumenten die men gebruikt voor, met name:

  • metingen voor handelsdoeleinden;
  • metingen door bijvoorbeeld politie of douane
  • metingen en bepalingen in het kader van veiligheid, gezondheid en milieuzorg.

Kalibreren

Een weegschaal voor intern gebruik "niet voor handelsdoeleinden" is altijd gekalibreerd.

Onder de Metrologiewet zijn voor bepaalde meetinstrumenten specifieke toepassingen geregeld. Als een meetinstrument voor die specifieke toepassing wordt ingezet, dan zal het instrument aan de eisen van de Metrologiewet en de onderliggende regelgeving moeten voldoen.

Herkeuring na reparaties

Een in gebruik genomen meetinstrument dat een reparatie of een verandering heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de meetfunctie moet voordat het weer in gebruik genomen wordt een keuring ondergaan. Hetzelfde geldt voor een meetinstrument waarvan de merktekens (typeplaatje) zijn geschonden. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een aangewezen instantie of een erkende keurder

Meer informatie?

Bel 0166 - 661 763 voor informatie over het ijken van weegschalen.
Of stuur een e-mail, wij adviseren u graag.

Zie ook "kalibreren"

Een meetinstrument zal op grond van de Metrologiewet een aantal beoordelingen ondergaan:

  1. Vóórdat een geregeld meetinstrument op de markt gezet mag worden moet het eerst een overeenstemmingsbeoordeling ondergaan. De overeenstemmingsbeoordeling toetst het meetinstrument aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Meetinstrumenten (MID). De fabrikant moet deze beoordeling laten uitvoeren bij één van de aangewezen instanties in één van de lidstaten van de Europese Unie.
  2. De fabrikant vervaardigt het meetinstrument vervolgens conform de afgegeven verklaring van overeenstemming. Op het meetinstrument worden dan de CE-markering en de aanvullende metrologische markering aangebracht.
  3. Een in gebruik genomen meetinstrument wordt in opdracht van de overheid periodiek gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt gekeken of het meetinstrument nog steeds aan de eisen van de Metrologiewet voldoet. Hierbij wordt een formele controle uitgevoerd; een controle op de aanwezigheid van de metrologische markeringen/ijkmerken, opschriften en ongeschonden verzegelingen. Vervolgens kan het meetinstrument aan een technische controle worden onderworpen. Deze periodieke controle wordt alleen uitgevoerd door de medewerkers van Verispect. Voor wat betreft de technische controle is Verispect met een aantal bedrijven een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Wanneer een participerend bedrijf recentelijk een technische controle aan een meetinstrument heeft uitgevoerd, zal Verispect deze controle in de meeste gevallen niet opnieuw uitvoeren.