Obesitasweegschaal - goedgekeurd medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEC - geijkt klasse III