Het Nieuwe Etiketteren

Verordening Voedselinformatie officieel gepubliceerd!

Wat is er eigenlijk aan de hand?

Op 22 november 2011 is de officiële publicatie van de nieuwe Verordening Voedselinformatieverstrekking verschenen, genaamd VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 . De etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG zal met ingang van 13 december 2014  worden ingetrokken.

Europese etiketteringsregels waren onder meer vastgesteld in Richtlijn 2000/13/EG. De meeste bepalingen van die richtlijn dateren uit 1978 en moesten daarom geactualiseerd worden.  Dit was ook nodig voor de Voorschriften voor de Voedingswaarde-informatie (Richtlijn 90/496/EEG), deze zal tevens vervallen per 13 december 2014 .

Overgangsfase… Let op!

De inwerkingtreding van de nieuwe Verordening is per 13 december 2011. De Verordening gaat uiterlijk 13 december 2014 van kracht. Dit betekent dat alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen voor die datum moeten zijn aangepast. U mag dus nu al etiketteren volgens de nieuwe Verordening, maar bent dit pas verplicht vanaf 13 december 2014. Tot die tijd mag u dus ook de oude regels blijven hanteren. Let op! U moet kiezen: Of u declareert volledig volgens de oude regels, of u declareert volledig volgens de nieuwe. Dus geen ‘pick and choose’. Wij adviseren u de nieuwe etiketteringsregels snel toe te gaan passen op uw verpakkingen. U hoeft natuurlijk niet de etiketten van uw volledige assortiment ineens te vervangen, maar kunt er ook voor kiezen om dit geleidelijk per product(groep) te doen. De bekendheid van de nieuw regels en de te declareren informatie bij uw afnemers en consument zullen echter spoedig de verwachting gaan wekken dat ook u pro-actief bezig zult zijn met het invoeren van de nieuwe regels…

Wat is nog meer belangrijk in de overgangsfase?

De nieuwe regels schrijven voor dat elk product per 13-12-2016 voorzien dient te worden van een Voedingswaarde-declaratie. Uitgezonderd producten die nu al een voedingswaarde-declaratie hebben. Deze producten dienen 2 jaar eerder, per 13-12-2014, voorzien te zijn van een voedingswaarde-declaratie volgens de nieuwe regels.

Complexer en ook voor horeca en webshops

De verplichte voedingswaarde etikettering is van toepassing met ingang van 13 december 2016. De bijlage VI deel B is van toepassing vanaf 1 januari 2014. Dit betreft de specifieke voorschriften betreffende de aanduiding van “gehakt vlees”.

Ook zullen restaurants, cateraars, instellingskeukens, horeca en de ambachtelijke bedrijven vanaf  13 december 2014 allergeneninformatie over hun producten moeten gaan verstrekken. Dit was tot nu toe niet verplicht. Ook webshops zullen de gevolgen merken omdat de ‘verkoop op afstand’ nu ook benoemd is.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de regelgeving voor de etikettering van levensmiddelen er niet eenvoudiger op is geworden. De mate van gedetailleerdheid en de verbijzonderingen van de bestaande voorschriften zijn opmerkelijk. De aan de consument te verstrekken productinformatie op het etiket wordt hoe dan ook steeds complexer.

De nieuwe verordening telt 55 artikelen en kent maar liefst 15 bijlagen. Hier vindt u een samenvatting.